PEP


Enligt Generation Pep-rapporten 2022, når 2 av 10 svenska barn och ungdomar den rekommenderade mängden fysisk aktivitet per dag. Aldrig tidigare har det varit så viktigt att engagera sig för att främja rörelseglädje och hälsosamma kostvanor som nu, menar Kronprinsessparet som tog initiativet 2016. Tillsammans med bland andra Karolinska Institutet, Folkhälsomyndigheten och mer än 400 andra företag, organisationer och myndigheter, arbetar Generation Pep för att skapa en folkrörelse.

Genom att skapa gränsöverskridande möten på publika platser, belyser BehovsPusslet vad barn och unga önskar i sitt liv och inte, men också vad vuxna behöver för att kunna stötta barn och unga i sin utveckling, för att utvecklas och må bra. Att bryta ensamheten och den utbredda aktiviteten bakom skärmar är det mest önskade behoven i BehovsPusslet.

-Det är jättekul att BehovsPusslet väljer att vara med i vår folkrörelse för barn och ungas hälsa. Vi vet att detta är en utmaning som inte en ensam aktör kan lösa utan hela samhället måste kraftsamla, ju fler vi blir desto bättre kan vi jobba för våra barn och unga, det är bara tillsammans som vi kan få Sverige att må bättre 

Carolina Klüft verksamhetschef för Generation Pep.

Generation Peps folkrörelse gör det enkelt att vara en aktiv förebild. Här finns nätverksträffar, Aktivitetsbank och andra verktyg för pedagoger, elevhälsa, föräldrar och andra som möter unga. En fin fortsättning när man vill gå från insikterna i Coachingbanan BehovsPusslet till aktivitet med andra. Upp och hoppa nu och tillsammans 31 januari!

Lotte Johansson, grundare Behovspusslet

Om Generation Pep:
Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Ett långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Läs mer på www.generationpep.se 

%d bloggare gillar detta: