Digitalt jämställdhetsarbete

Hur förhåller vi oss i en allt mer digitaliserad omvärld där allt är tillgängligt och budskapen inte självklart har ungas välmående på agendan. Kunskapsgapet är stort och lagstiftningen haltar. De senaste tre åren har ungas skärmtid gått från drygt fyra timmar per dag 2013 till drygt sju timmar per dag 2016. Med skoldagar om åtta timmar blir det mer stillasittande änFortsätt läsa ”Digitalt jämställdhetsarbete”

Trolla med knäna

Tänk dig att du bor med din partner och ert barn. Plötsligt kliver din partner av och lämnar allt ansvar till dig, du står ensam kvar. Plötsligt ska din inkomst täcka allt från terminskort och aktiviteter till hyra och kläder medan barnets andra förälder endast behöver betala 1 273 kr per månad. Idag går det inte attFortsätt läsa ”Trolla med knäna”