Därför ser världen ut som den gör

2005 blev ett gäng unga tjejer kränkta av ett gäng syrianska killar. När tjejerna förhördes om händelsen avlossades 40 skott mot förhörsdelen. Kulor gick genom väggar men ingen blev turligt nog skadad. Polisen tappade självförtroendet när brottet inte klarades upp och ett redan lågt förtroende hos allmänhet såväl som brottslingar efter att ha misslyckats med att reda ut vardagsbrotten sjönk ytterligare. Polisen började efter något halvår inse att det inte lönar sig att jobba mer repressivt och började därför inrätta en förebyggande verksamhet. Idag har de tre lokala poliskontor i Ronna som har öppet två dagar i veckan som en symbol på att de finns men att de istället för att sitta på kontoret rör sig ute på gatorna. Ett chefssamråd bestående av polismästare och högt uppsatta inom kommunen bildas för att snabbt kunna fatta beslut och agera . Ett ungdomspolismästarråd bildas, där de istället för att tala om ungdomar istället talar med ungdomar . Vad ungdomarna vill? Ha ett Fryshus som i så många andra kommuner i landet enligt Fryshusandans turné. Södertäljepolisens modell för att stävja grov kriminalitet, något de enligt polismästaren lyckats med det senaste året. Exempelvis när Hovsjöskolan brann, då tog kommunen direkt över  polisiära insatser som att sätta in väktare för att förhindra fler bränder, så polisen kunde fokusera på utredningsarbetet, vilket ledde till att brottet som visade sig vara ett ”pojkstreck” kunde lösas. Idag jobbar de över förvaltningsgränser i team om 10, där varje ungdom som befinner sig i riskzon för att hamna i utanförskap får två lotser som lotsar de i allt från att klara skolan till ekonomiska och sociala insatser för att ge de en dräglig livssituation. Dessa ungdomar känner sig bekräftade, vilket är den mest effektiva brottsförebyggande insats som kan göras för att motverka att de rekryteras i grov organiserad brottslighet. Inte minst om de har en ensamstående förälder som inte mäktar med att hålla de med vettig fritidssysselsättning, hjälp med läxor och/eller se till att de har mat i magen (merparten av män i fängelse saknar en närvarande pappa eller annan positiv fadersgestalt).

Ett exempel och bakgrund till grov organiserad brottslighet i Södertälje är när en man klev in på svart klubben Oasen och sköt första personen han mötte. Personen visade sig vara en livvakt kopplad till ett kriminellt nätverk. Tipsaren vågade inte komma in till polisstationen, han uppmanades att söka stöd och gjorde det via kyrkan. Anhöriga till gärningsmannen misshandlade därefter tipsaren enligt assyriernas/syriernas egen informella rättsskipning. Polisen informerades sedan om ”att det inte var någon idé att bedriva spaningsverksamhet eftersom ingen ändå kommer att berätta något”.  Ytterligare en vedergällning sker denna gång mot gärningsmannen genom en Drive through – d v s man kör över gärningsmannen backar tillbaka för att sedan skjuta honom. Brottsplatsen togs sedan över av en av de fyra som då styrde den grova kriminella brottsligheten i Södertälje. Han kör sedan själv till sjukhuset och polisen vågar inte ingripa. Vedergällning fortsätter och nu avrättas två bröder. Varannan gång är man gärningsman varannan gång är man brottsoffer skulle vi kunna kalla denna informella kedja eller som en av de svenska torpeder jag intervjuade i samband med en av mina fängelsefilmer uttryckte, –  Det var han eller jag.
Bara denna brottsutredning omfattar 18 000 sidor, vilket är ett par gånger mer än den när Anna Lindh mördades.Så vad gjorde man i Södertälje för att stävja grov organiserad brottslighet? Man började analysera gärningsmännen. Vilka är dessa? Varför gör de som de gör? Något t ex. Kanadensisk kriminalvård effektivt arbetat med, med siktet inställt  på vad behöver du för att inte återfalla i brott och hur kan vi hjälpa dig i det arbetet ?Något som mynnade ut i att man lyckades halvera återfallen i brott (se: Våra farligaste medborgare, SVT Dokument Inifrån, gjord tillsammans med producent Marianne Spanner).

I Södertälje började man jobba på fyra nivåer med: 1. Imperiebyggare (de anhållna/lagförda t ex gärningsmännen i ovan beskrivna fall).  2. Experter (de som håller i pengarna, finansierar, planerar och organiserar ). Här finns även kvinnor t ex. mammorna i familjen. Tyvärr hittar vi ibland även representanter från rättsväsendet här. 3. Utförarna (tjänstemän som t ex. politiker och poliser). 4. Nyrekryteringsbasen. Där den sociala insatsgruppen jobbar med att samordna sociala, skola och fritid.

Nationell och regional polis jobbar i nivå 1 och 2 t ex med revisorer när det gäller ekonomisk brottslighet för att sedan jobba sig neråt. Mig veterligen har vi i Sverige allt för länge börjat i andra änden och mer eller mindre blivit upptagna med det,  t ex narkotikamissbrukarna, för att sen göra mer eller mindre ingenting eller med insatser som inte ger någon förändring eller placerat de inom kriminalvården där de via grövre kriminella plockas in i grov brottslig verksamhet. Många fängelser idag styrs trots allt av kriminella medan personalen knappt vågar sig ut på avdelningarna. Det finns alltid ett personligt val. På fler fängelser idag består det valet i: att gå med i ett gäng, söka sig till en psykavdelning, självisolera sig eller försöka överleva tiden i fängelse med så lite fysiska och psykiska skador som möjligt i tillägg till de de ofta redan har. För andra är och ger det status att hamna på en säkerhetsavdelning bland de tyngsta även om de inte riktigt förstår vad det innebär att sitta på en sådan oglamorös, monoton och tuff avdelning. Och ju mindre de har att förlora ju våldsammare kan deras kriminalitet bli både på in och utsidan. Väl mitt inne i en kupp så gör du som gruppen vill. Du skjuter en polis, personal, en tillfällig passerande (dig kanske), kriminalvårdare eller vad som nu må till.

Nu för första gången jobbar polisen tillsammans med NOVA (arbetar med grov brottslighet och ungdomar),  frågan är vad som händer när länspolismästare Carin Götblad avgår efter att ha suttit sina 9 år som man maximalt kan sitta. Ersätts hon med någon av samma kaliber? Varför inte av Patrick Ungsäter. Han som i början när han jobbade mot grov organiserad brottslighet i Södertälje,  mot den låga självkänslan i en av de sämsta polishusbyggnader som inte klarat av att reda ut mängdbrotten (vardagsbrotten).

Jag hoppas att Malmö som idag står maktlösa  inför unga människors skotlossningar på öppen gata,  tar till sig av Södertäljes strategi som gjort att de lyckats stävja den grova brottsligheten det senaste året.  Jag hoppas att Värmdö där jag bor, jobbar i samma anda. För Malmö brukar vara först, sen tar det inte lång tid innan vi har samma scenario i Stockholm .

Det handlar om att hitta ungdomars passion om vi ska lyckas hålla de från gatuvåld. Det handlar om att skapa en liknande struktur för att inte ge fritt spelrum för kriminella att rekrytera unga genom att erbjuda de en väg ut ur utanförskap. En subkultur är som bekant bättre än ingen gemenskap alls. Kan den dessutom locka med pengar som ens mamma trots ett evigt kämpande aldrig har. För som en annan fånge sa, – jag hittade en alternativ karriärväg. Idag har han precis muckat från ett långt fängesle straff för grovt narkotikabrott och grovt häleri. Vilka hans kunder/kollegor består av vill vi nog inte ens veta. Utan kontakter på hög samhällsnivå vore nämligen narkotika-  människo- och  vapenhandel döda för länge sen (hur tror ni Tony Olsson fick en AK4 på Kumlas isoleringsavdelning eller lyckades utan att ha uppfyllt kriterierna flyttas till Österåkers behandlings/utslussningsavdelning med och fick en annan fånge som chaufför i Noréns teater projekt), likaså konstkupper och inte som nu. Han har en IQ som 2 % av Sveriges befolkning har men skolan, fritidsgården, socialtjänsten lyckades aldrig fånga upp den. Nu skriver han i slutfasen på en bok och han lär inte få problem med att få den utgiven. Den kommer lika säkert som Hinsehäxan ut. Ni vet hon som under sin tid som prostituerad och narkotikalangare, en av våra justitieministrar roade sig kungligt med. Hon var en av de jag intervjuade på Hinseberg. På kvinnoavdelningen på Kronoberg träffade jag kvinnor med samma typ av kundkrets. Där och på fler anstalter kan hennes väggmålningar skådas, vem såg och fångade upp den talangen?

I min kommun Värmdö vill man skära ner på anslag till Värmdöpolarna, motsvarigheten till Lugna Gatan samtidigt som beslutsfattarna höjer sina egna arvoden till orimliga proportioner. Hur kan vi tillåta att detta sker? Eller att riskkapitalister tillåts sko sig på bekostnad av våra skolbarn och våra gamla? Att EUs medborgare ska betala för bankernas felsteg? Vad ger det för signaler till unga? Kanske det här.

Vi måste alla dra vårt strå till stacken för att skapamötesplatser över generations- kultur och sociala gränser. Vi måste alla vara med och se till att alla unga får tillgång till goda förebilder, bra skolor där alla inlärningsstilar tas till vara och vettig fritidssysselsättning.

Fängelsefilmen hittar du här

Roberto Saviano, journalisten bakom boken Gomorra som efter att ha avslöjat hur maffian är organiserad tvingas leva med fem livvakter och flytta var tredje dag . Här berättar han om hur maffian tagit sin in även i Sverige och om hur stort kokain är här

Publicerad av Lotte Johansson BehovsPusslet

Visuell Artist & Visuell instruktör. Initiativtagare och handledare för BehovsPusslets coachingbanor för publika platser. Här kan unga identifiera och balansera olika behov. Desto fler utmaningar och framkomliga strategier som delas, desto större blir identifikationsfaktorn. BehovsPusslet är en öppen aktivitet unga själva önskar kunna återvända till. Därför visar jag under öppna workshops hur enkelt ni kan skapa en coachingbana i er närhet och hur vi alla kan bli den där coachande frågeställaren. Tillsammans för för psykisk och social hälsa.

2 reaktioner till “Därför ser världen ut som den gör

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: