Aktivt medborgarskap – hur då!

DirektdemokratiVar igår på kulturföreningen Tellus som sjuder av engagemang och lyssnade på Peter Eriksson (ordförande i KU) som nyligen väckte svenska journalister med nyheten om den successiva nedmonteringen av den svenska offentlighetsprincipen trots svenska politikers försäkring att så inte skulle ske när Sverige gick med i EU. Huvudpersonen var nog ändå Bruno Kaufman, även han engagerad miljöpartist som brinner för att utveckla det aktiva medborgarskapet. Det slog mig då förutom sorgen över att vi inte lyckats skapa ett eget ”Tellus” på Värmdö, att Bruno som kommer från Schweiz faktiskt är den som i egenskap av demokratiutvecklare sätter Falun på världskartan genom bland annat utveckling av demokratipass för medborgarna i Falun. Under en hel demokrativecka höll Falukommun tillsammans med andra aktörer seminarier/dialoger/diskussioner om hur man som medborgare kan engagera sig och vilka demokratiska verktyg som finns. Ett långt bättre verktyg än att som vissa kommuner anlita jurister för att hitta kryphål för att slippa stödja sina medborgare. Faktum är att det igår kom åhörare ända från Korea som ville ha information om hur de kan utveckla demokratin men så har också Bruno rest vida omkring de senaste 20 åren för att dryfta direkt demokratiska frågor.

Jag har nu gjort en förfrågan till Bruno om inte  Faluns demokratipass kan göras tillgängligt som redigerbar mall och som redigerbar onlineverision för att andra kommuner/städer/stadsdelar som inte kommit lika långt, enkelt ska komma i kapp. Detta för att varje medborgare oavsett var man bor eller politisk tillhörighet, enkelt ska kunna få en inblick i hur man kan påverka, vilka demokratiska verktyg det finns och inte minst se hur det ser ut i andra kommuner, hur man kan göra det lika lätt överskådligt och lätt tillgängligt i ens egen kommun/stad/stadsdel. Det här skulle göra att fler kommuner / medborgare skulle kunna hämta och redigera demokratipass utifrån den kommun eller stadsdel de tillhör. Att dela är som bekant att hela.

Jag har även föreslagit att man på onlineversionen lägger in länkar till mer information (t ex om hur man kan kandidera, mall för att utforma ett Folkinitiativ eller Medborgarförslag, hitta pågående och avslutade förslag och information/ länkar till dessa och vad som är på gång såväl i kommunen /nationelltEU nivå /internationellt och vilka forum som finns för medborgare att debattera dessa sakfrågor eller till och med delta i omröstningar på nätet såväl som på fysiska platser). På Miljöpartiets nationella hemsida kan du både ställa frågor och kommentera andras. På lokalnivå hittar jag inte samma funktion men det är väl förhoppningsvis bara en tidsfråga innan alla partier har det, även på lokal nivå, tekniken finns ju.

Tillbaka till Faluns demokratipass så efterfrågar jag även en onlineversion där man utifrån en karta kan klicka på sin kommun/ stad/ stadsdel för att få relevant information. Saknas det information om just sin stadsdel, ja då kan man som medborgare själv lägga in information (här ska ingå en liten lathund till var man kan hitta denna information). Detta bör ge incitament till kommuner att involvera sig då det ligger i allas intresse att informationen är korrekt och uppdaterad. Det ger också inspiration, kunskap och tilltro till att det går att införa t ex. Medborgarinitiativ i ens kommun då man ser att många andra kommuner lyckats med detta (minst 194 av 290 kommuner och nio av Sveriges 20 landsting och regioner).

  • Vilka fler kommuner i Sverige är lika duktiga som Falun på att informera sina medborgare om hur man kan utöva ett aktivt medborgarskap?
  • Vilka av de kommuner som ännu inte infört Medborgarförslag är beredda att införa det?
  • Vilka som ännu saknar ett ”Tellus i sin stadsdel” är villiga att införa det?
  • Vilka saknar fungerande medborgardialog 
  • Demokratibarometern visar hur din kommun ligger till – ooops!
  • Föreningen För Direkt Demokratis 18 punkter är ett sätt att förbättra demokratin.Varför inte gå till val på Nelson Mandelas Frihetsdeklaration från 1955. Vi går helt enkelt ut och frågar folket vad de vill och vad de kämpar för. Svaren blir nog de samma idag som de som låg till grund för Frihetsdeklarationen: jord åt alla, bostäder, utbildning, socialisering av de stora naturrikedomarna, demokrati, jämlikhet.

Publicerad av Lotte Johansson BehovsPusslet

Visuell Artist & Visuell instruktör. Initiativtagare och handledare för BehovsPusslets coachingbanor för publika platser. Här kan unga identifiera och balansera olika behov. Desto fler utmaningar och framkomliga strategier som delas, desto större blir identifikationsfaktorn. BehovsPusslet är en öppen aktivitet unga själva önskar kunna återvända till. Därför visar jag under öppna workshops hur enkelt ni kan skapa en coachingbana i er närhet och hur vi alla kan bli den där coachande frågeställaren. Tillsammans för för psykisk och social hälsa.

En tanke på “Aktivt medborgarskap – hur då!

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: