Mitt strå till stacken

I Schweiz kan vem som helst skapa en nationell folkomröstning om ändringar i grundlagen genom att samla in 100 000 underskrifter inom en 18 månaders period. Det kan göras i pappersform eller via nätet. Det senaste initiativet handlade om huruvida Schweiz skulle lägga 23 miljarder på svenska JAS stridsplan eller inte. Schweiz folk röstade emot parlamentetsFortsätt läsa ”Mitt strå till stacken”

EUs medborgare utövar inte sina rättigheter

Bruno Kaufman är född och uppvuxen i Schweiz. Det land som har längst erfarenhet av direktdemokratiska instrument. I Schweiz ifrågasattes monopolet på demokratin redan 1874, folket ville ha tillbaka makten över beslut som i allra högsta grad påverkade deras vardag. Sjutton år senare infördes Folkinitiativ som ett instrument för de som förlorat makten. Det gjordesFortsätt läsa ”EUs medborgare utövar inte sina rättigheter”

Aktivt medborgarskap – hur då!

Var igår på kulturföreningen Tellus som sjuder av engagemang och lyssnade på Peter Eriksson (ordförande i KU) som nyligen väckte svenska journalister med nyheten om den successiva nedmonteringen av den svenska offentlighetsprincipen trots svenska politikers försäkring att så inte skulle ske när Sverige gick med i EU. Huvudpersonen var nog ändå Bruno Kaufman, även han engagerad miljöpartist som brinner för attFortsätt läsa ”Aktivt medborgarskap – hur då!”