Arbetsminnesträning förenklar skolarbete

Stress genom t ex. ohanterbara krav och negativ förväntan påverkar arbetsminnet negativt och därmed också koncentrationen vilket leder till läs- och skrivsvårigheter. Att spela instrument, strategiska spel som t ex. schack och sänka skepp (även på data) påverkar positivt om det pågår regelbundet, likaså konditionsträning konstaterade Torkel Klingberg , professor i kognitiv neurovetenskap vid KarolinskaFortsätt läsa ”Arbetsminnesträning förenklar skolarbete”