BehovsPusslet, ett av fem projekt på Draknästet, Noble Prize Museum

Noreen Hertz, professor och ekonom, beskriver i sin bok,”The lonely century”, hur unga studenter började uppsöka henne för att berätta om hur ensamma och isolerade de kände sig på grund av all skärmtid. Något som även avspeglade sig ansikte mot ansikte. Detsamma vittnade kollegor om. USAs mest prestigefyllda universitet började därför hålla kurser i hurFortsätt läsa ”BehovsPusslet, ett av fem projekt på Draknästet, Noble Prize Museum”

Har vi slutat leka?

Redan Platon myntade att en timmes lek ger mer än år av samtal, ändå är leken djupt underskattad i skolans värld och så nu även i många hem, mobiler och datorer har tagit över. Barnens sociala kompetens är oftare bristfällig idag, någon som ställt sig frågan varför? Om en förälder kanske har nära två timmars restidFortsätt läsa ”Har vi slutat leka?”

Du är inte trasig..

  En avgångselev från ett gymnasiium kom för att göra en radiointervju med mig idag på temat ungas självkänsla. Första frågan var varför jag valt att engagera mig i detta. Jag svarade att eftersom jag själv haft dålig självkänsla, saknat förebilder utan att själv förstå det när jag var ung så kan jag därför förståFortsätt läsa ”Du är inte trasig..”

Arbetsminnesträning förenklar skolarbete

Stress genom t ex. ohanterbara krav och negativ förväntan påverkar arbetsminnet negativt och därmed också koncentrationen vilket leder till läs- och skrivsvårigheter. Att spela instrument, strategiska spel som t ex. schack och sänka skepp (även på data) påverkar positivt om det pågår regelbundet, likaså konditionsträning konstaterade Torkel Klingberg , professor i kognitiv neurovetenskap vid KarolinskaFortsätt läsa ”Arbetsminnesträning förenklar skolarbete”

Checklista för bra skola

Allt fler elever byter skola en eller fler gånger bara under grundskolan. Anledningar varierar: man får plötsligt en plats på en skola som har lång kö som man egentligen hade velat börja i från början eller först till högstadiet (nuvarande skola går till åk 3). Upplever att ens barn inte lär/ får det de har rättFortsätt läsa ”Checklista för bra skola”