Skoluppror

Det är det som skapas när skolpolitiker och skolorganisationens tjänstemän arbetar med så kort framförhållning att varken skolpersonal, elever eller föräldrar har en rimlig chans att ta del av information, medverka i dialog eller vara med och påverka det som rör barnens och i allra högsta grad familjens vardag. Beslut om ny skolorganisation gällande frånFortsätt läsa ”Skoluppror”