Skoluppror

Det är det som skapas när skolpolitiker och skolorganisationens tjänstemän arbetar med så kort framförhållning att varken skolpersonal, elever eller föräldrar har en rimlig chans att ta del av information, medverka i dialog eller vara med och påverka det som rör barnens och i allra högsta grad familjens vardag. Beslut om ny skolorganisation gällande frånFortsätt läsa ”Skoluppror”

Hört på bussen

En kille i 10-års åldern kliver ombord på bussen med sin mamma och jag får ännu en gång bekräftat varför fritidspersonal och personaltäthet i skola, på raster och fritids är så viktigt, lämplighet inte minst. Läst om nedanstående fenomen i rapport efter rapport. Pojken: Mamma idag blev jag omkull knuffad i skolan fyra gånger. Mamman:Fortsätt läsa ”Hört på bussen”