Skoluppror

rainDet är det som skapas när skolpolitiker och skolorganisationens tjänstemän arbetar med så kort framförhållning att varken skolpersonal, elever eller föräldrar har en rimlig chans att ta del av information, medverka i dialog eller vara med och påverka det som rör barnens och i allra högsta grad familjens vardag.

Beslut om ny skolorganisation gällande från HT 2013 togs den 18 oktober. Tolv skolenheter på Värmdö ska bli nio, vilket betyder att en hel del elever kommer att tillhöra ett nytt upptagningsområde. Detta är något som sker i fler av Sveriges kommuner.

21 februari ska blanketten, även för de mellan- och högstadieelever som vill gå i en annan skola än det upptagningsområde de nu kommer tillhöra vara inne.
Ännu vet vi inget om vem som blir rektor på den skola som ligger närmast oss – Kvarnbergsskolan 6-9. Enligt nya organisationen slås skolan ihop med Ekedalsskolan F-5 och Kvarnbergsskolans rektor väljer då att gå i pension 1, 5 år tidigare än planerat.

Bristande beslutsunderlag, inaktuella prognoser, lite eller ingen dialog med de skolor, elever och föräldrar som berörs har präglat ”processen”. När beslutet om ny skolorganisation väl var fattat fick till exempel Kyrkskolans föräldrarförening tre dagar på sig att formulera önskemål om hur en trygg övergång av deras blivande fyror och femmor skulle kunna se ut, till den mellanstadieskola barnen från HT 2013 kommer att tillhöra – Hemmestaskolan. Rektor för Hemmestaskolan F-5 har ”avsagt sig” utökat ansvar för åk
6-9 och nuvarande rektor för Hemmestaskolan 6-9 skulle då efter ett år på Hemmestaskolan 6-9 flyttas till Kvarnbergsskolan 6-9 och samtidigt slås ihop med Ekedalsskolan F-5. Rektorn för Ekedalsskolan som också är relativt ny skulle flyttas till Hemmestaskolan F-9. Rörigt värre och då har jag ingen koll på vad som händer i de andra skolorna.

Nu har föräldrar på Hemmestaskolan 6-9 dragit igång en namnunderskrift aktion där de kräver att få behålla sin rektor, nytillsatt då den förre rektorn som kom från näringslivet tröttnat på allt trassel med kommunen. På Kyrkskolan, en liten skola vid vattnet med skärgårdsprofil, har föräldrar startat ett folkinitiativ för att få igång en folkomröstning beträffande nya skolorganisationen då de anser att beslutsunderlagen varit undermåliga. Massor av småföretagare, föreningar, kyrkan och Värmdö Journalen hjälper nu föräldrar att sprida namnlistorna.

På Kvarnbergsskolan sitter vi föräldrar och undrar vem som blir rektor eller rättare sagt vi som nåtts av den informationen. Till saken hör att det är nämligen rektorn som bestämmer om eller när Kvarnbergsskolan äntligen ska få tillgång till IT teknik som gör att IT kan integreras i undervisning enligt nya läroplanen, det som samtliga skolor på Värmdö undantaget Djurö redan infört eller i alla fall påbörjat. Det beslutet ligger nämligen enligt Värmdös produktionschef (ja skolchefens chef kallas så) hos blivande rektor. Huruvida det finns en budget som överhuvudtaget gör det möjligt att genomföra IT-integrerad undervisning när skolan inte har tillgång till den IT-tekniken idag och eleverna inte har tillgång till bärbara datorer, undantaget elever med NO-profil som dras med” laggande” laptops, avsaknad av IT undervisning och IT ansvarig på skolan. Och hur tänker man sig att Ekedalsskolans blivande sexor ska finna sig i att inte längre få IT-integrerad undervisning som dom vant sig vid enligt fördelningen en Ipad per elev och Activeboards i klassrummen? Ska de välja bort Kvarnbergsskolan, ska de komma dit bli frustrerade elever eller har de föräldrar som satt dom i kö till Lemshaga när de föddes?

Var tionde Värmdöelev väljer idag en skola utanför kommungränsen. Vår närmaste granne Nacka ligger på plats 60 på skollistan som rankas utifrån hur kommunerna satsar på skolorna medan Värmdö rasar, plats 210. De kommunala skolorna på Värmdö har fullt nu i åk 5 så hur ska det då kunna utöka i åk 6 för att kompensera de skolor som måste avveckla sin mellanstadieverksamhet ? Klassrummen, uppehållsrummen, skolgårdarna och trafiksituationen runt skolorna är redan kaotisk bortsett från den nedslitna Kvarnbergsskolan som saknar IT integration och inspirerande skolgård.

I  den nya läroplanen står tydligt att IT ska integreras i de olika ämnena, frågan är bara hur ska det gå till ? Har kommunen budgeterat för kostnader i samband med skolorganisationen ? Har kommunen tilldelat de skolor som saknar IT-teknik extra medel? Harkommunen upprättat någon kravprofil när nya rektorer rekryteras? Inget skolchefens chef kan svara på. Till saken hör att de skolor som till höst förväntas utöka inte har fått fler klassrum, toaletter, fler platser i matsal eller större skolgårdar men tar man bort ett uppehållsrum eller stuvar ihop elever, sätter in baracker kanske det går, eller? Klart är att i årets åk 5 inte finns lediga platser överhuvutaget i Gustavsberg eller i Hemmesta varken i de privata eller kommunala skolorna så hur tänker ansvariga politiker som tagit dessa beslut? Hur får vi föräldrar denna information innan skolvalsblanketten ska vara inne, för de som inte vill gå i den skola vars upptagningsområde de nu tillhör? Är det det här som kallas valfrihet undrar jag? Var har välfärden tagit vägen när 10-åringar tvingas konfronteras med att tvingas välja bort skola efter skola för att de inte får plats eller för att den närmaste inte håller måttet?

De skolor vars upptagningsområde har många socioekonomiskt utsatta barn, nyanlända invandrare och ensam kommande flyktingungdomar får inte någon högre skolpeng i form av socioekonomiskt stöd som t ex Stockholm stad tillämpar. Även utsatta Stockholms förorter kämpar liksom Värmdö idag med sjunkande skolresultat när den gruppen elever ökar och det socioekonomiska stödet står still eller i en del kommuner till och med minskar eller som i Värmdös fall inte alls finns utan det är upp till skolan att motivera och söka för varje enskild elev, ja då ges inte alla skolor samma förutsättningar, inte alla elever samma förutsättningar. Det är bara att gå in på hemsidorna till de olika skolorna och titta på informationen som ges, föräldrarådsprotokoll, rektorsbrev, veckobrev, scheman, bilder och eventuella elevproducerade filmer, länkar till IT lektioner, etc varierar i kvalité om ni överhuvudtaget hittar något relevant.Tänk om några av er som sitter där i politikertoppen och styr skulle byta vardag med oss på golvet under en månad, tänk så verklighetsförankrade besluten då skulle kunna bli.

Changing Education Paradigms
Lemshagas hemsida
Kvarnbergsskolans hemsida

Publicerad av Lotte Johansson BehovsPusslet

Visuell Artist & Visuell instruktör. Initiativtagare och handledare för BehovsPusslets coachingbanor för publika platser. Här kan unga identifiera och balansera olika behov. Desto fler utmaningar och framkomliga strategier som delas, desto större blir identifikationsfaktorn. BehovsPusslet är en öppen aktivitet unga själva önskar kunna återvända till. Därför visar jag under öppna workshops hur enkelt ni kan skapa en coachingbana i er närhet och hur vi alla kan bli den där coachande frågeställaren. Tillsammans för för psykisk och social hälsa.

%d bloggare gillar detta: