Checklista för bra skola

Allt fler elever byter skola en eller fler gånger bara under grundskolan. Anledningar varierar: man får plötsligt en plats på en skola som har lång kö som man egentligen hade velat börja i från början eller först till högstadiet (nuvarande skola går till åk 3). Upplever att ens barn inte lär/ får det de har rätt till enligt skollag / läroplan. Upplever att skolan inte lyssnar/har inget reellt inflytande/lågt i tak. Barnet behandlas kränkande av elever och/eller personal eller helt enkelt flyttar.

Nya gruppkonstellationer bildar nya grupperingar. Hierarkier ruckas, roller ska erövras och kan ta sig tuffa uttryck men hur duktiga är egentligen skola/fritids på att förbereda/ tackla situationer som att elever slutar eller börjar inte minst mitt i termin. Visarespekt.nu har bra info/ checklistor för hur man undviker dåligt klimat i skolan. De skolor som säger sig vara befriade från mobbning ska man vara extra uppmärksam på. Har skolan fått kritik för att inte ha en handlingsplan ? Hitta din skola på Skolinspektionen.

Om elever och föräldrar vid byte av skola får fylla i en enkät om anledning till varför man byter skola och hur man upplevt skolan man gått i. Om alla elever/ föräldrar/ personal varje läsår anonymt får utvärdera verksamheten och statistiken sedan publiceras på skolans/ kommunens/ skolverkets hemsida skulle kommuner/ skolor prioritera att jobba mer för att SAMTLIGA elever ska stanna, utvecklas och trivas istället för att gömma sig bakom att alla är fria att byta om det inte passar.

Frågor du bör ställa när du väljer skola:

 • Hur satsar skolan på att ta tillvara alla inlärningsstilar/ sinnen
 • Hur satsar man på estetiska/praktiska ämnen som musik, bild, idrott/hälsa att bara lägga krut på kärnämnen räcker inte om vi ska utgå från hur vår hjärna fungerar
 • Erbjuds frukost i skolan, fria fruktkorgar i klassrummen och ett stadigt mellis på eftermiddagen även på högstadiet. Det bäddar för jämn energi och arbetsro.
 • Hur jobbar de ämnes övergripande för att få till optimal delaktighet/ inlärning/ resultat.
 • Stimulerar inne/ utemiljön till utforskande/rörelse.
 • Hur jobbar skolan med utomhuspedagogik
 • Hur använder skolan sig av IT/ datorer som t ex. gör att elever i samma klass kan jobba/ utvecklas i sin egen takt. Att alla har varsin dator betyder inte att skolan använder IT i klassrummet.
 • Presenteras skolans personal i samtliga ämnen på skolans hemsida (utbildning, hur länge de har jobbat på skolan, tidigare erfarenheter, deras vision).
 • Personaltäthet både i skola och på fritids/ fritidsklubb, gruppstorlek.
 • Hur ser planering ut för fritids, aktiviteter, etc. Ja fria aktiviteter är är viktiga men att helt utelämna mellanstadiebarnen på fritidsklubben en helt annan sak.
 • Finns fungerande föräldrarråd, elevråd och hur kan man följa vad som händer i frågor som tas upp. Justeras protokollet på plats av mötesdeltagarna och läggs ut på hemsidan. Tas elevrådsprotokollen överhuvudtaget upp.
 • Drivs skolan privat, hur stor del av vinsten återinvesteras verksamheten.
Sammanställ dina frågor i ett mejl kanske har skolan varit så förutseende att de har en ”svar på vanliga frågor” på sin hemsida. Det ska vara lätt att finna/ söka information. Inget är så bra att det inte kan bli bättre är en bra attityd från skolledning. Nöj dig inte med att vi har en bra skola och ja vi jobbar med ett bra klimat, du har rätt att veta hur. Skolan är till för ditt barn.

Publicerad av Lotte Johansson BehovsPusslet

Visuell Artist & Visuell instruktör. Initiativtagare och handledare för BehovsPusslets coachingbanor för publika platser. Här kan unga identifiera och balansera olika behov. Desto fler utmaningar och framkomliga strategier som delas, desto större blir identifikationsfaktorn. BehovsPusslet är en öppen aktivitet unga själva önskar kunna återvända till. Därför visar jag under öppna workshops hur enkelt ni kan skapa en coachingbana i er närhet och hur vi alla kan bli den där coachande frågeställaren. Tillsammans för för psykisk och social hälsa.

%d bloggare gillar detta: